3-comfort.png

Vanuit de SamenZorgTablet kunt u opwaarderen (upgraden) naar de meest complete ComfortTablet. Dat kan door de Able-Care app toe te voegen. Daarmee is een oneindig aantal slimme comfort-toepassingen in thuiscomfort en in de zorg met elkaar te combineren en te bedienen. Denk aan het op afstand open van uw eigen voordeur en een videovoordeurbel , bedienen van licht in de kamer, monitoring, zorgcommunicatie en e-health. Uw persoonlijke comfort en veiligheid worden daarbij voorop gesteld. Alles te bedienen vanuit één overzichtelijke tablet of smartphone. Op deze manier draagt de SamenZorgTablet bij aan Langer Comfortabel Wonen en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening.

terug.png